– Anh Trung còn nhớ lời hứa ngày xưa ấy chứ anh?

– Anh Cường yêu dấu ơi, xin hãy ngọt ngào thêm chút nữa…

– Anh Hiếu!! Em chỉ cần 1 nút bấm!…

… Và các zai Smart, chúng em vẫn chờ lắm một điều kỳ diệu từ các anh