Nhờ những nỗ lực tuyệt vời của team delivery dưới sự dẫn dắt của anh Phú cùng đội Sales Úc, dự án Wall Art Prints đã trở thành một trong 3 dự án xuất sắc tham gia tranh giải Magento Excellence Award tại hạng mục Global Expansion Project. Đây là giải thưởng của Magento dành cho những nhà bán lẻ, thương hiệu hoặc nhà sản xuất có thương hiệu đã thành công khi đưa ra hoạt động tại các thị trường nước ngoài mới. Kết quả cuối cùng sẽ được công bố tại Magento Imagine 2018 – sự kiện thường niên lớn nhất của Magento.