Testing is a long-term evolutionary process and the companies that have had the most success in testing do it year in and year out.

Vào ngày 6/3, SmartOSC đã phối hợp cùng các partner dotmailer và Shopify Plus tổ chức một buổi seminar tại khách sạn 4 sao the Excelsior, Hong Kong. Chủ đề của buổi seminar này là ‘Go Global. Think Local’, tập trung tư vấn merchants ở HK về xu hướng thương mại điện tử xuyên biên giới. Chị Dương và anh Thái Sơn đã chia sẻ về kinh nghiệm của SmartOSC về tầm quan trọng của AB testing để mang lại trải nghiệm tối ưu cho khách hàng. Khi nghe về case study của Frisco Singapore mà SmartOSC đã tư vấn giúp khách hàng test hiệu quả của navigation links tới shopping cart và các chương trình khuyến mại trên trang chủ, khách mời tham dự buổi seminar đều rất ấn tượng với các kết quả đạt được.