Sáng ngày hôm nay 03/10, hơn 60 nhà bán lẻ đã đến tham dự sự kiện Contextualizing Ecommerce: Design Personalized Customer Journeys do SmartOSC đồng tổ chức với PayPal, Shopify Plus và dotmailer. Đây là sự kiện dành riêng cho các nhà bán lẻ tại Singapore, giúp họ cái nhìn sâu hơn về ngữ cảnh hóa (contextualization) trong thương mại điện tử và các chiến thuật để triển khai thành công nó như là một phần của chiến lược bán lẻ. Bên cạnh đó, những người tham dự cũng được cung cấp những hiểu biết thực tế về toàn cảnh thương mại điện tử trong khu vực Châu Á. Đại diện SmartOSC, ông Trần Lê Trung đã có bài giới thiệu về Deep Learning và các công cụ đề xuất (recommendation) trong việc giúp các nhà bán lẻ nâng cao khả năng kinh doanh trực tuyến.