Rừng thông xanh – Nơi tình yêu bắt đầu

Các chú chụp đẹp vào đấy, xấu là năm nay anh cắt thưởng

Check-in trước khi lên xe nào

Ra cái vẻ fair-play một tí

Lên đồ – Sống ảo – Xong chỉ tiêu rồi thì mình về thôi