Điểm đến đầu tiên: Đền Chử Đồng Tử – Tiên Dung

Bụi đời Xờ-Mạt

Bên cây đa Đền Mẫu thờ Dương Quý Phi… Hoàng hậu cuối cùng của nhà Tống

Vượt cả trăm cây số để thưởng thức cơm chay An Bình và bia chay Đức

Trước cửa chùa Chuông. Sau vài tiếng tắc đường, anh HieuNC đã kịp nhập bọn

Tạo dáng selfie ầm ĩ trước đảo Cò

Thành tâm cầu khẩn, mong rằng năm nay Smart X2, Smartors nào cũng no đủ

Làm đẹp & pose hình nghệ thuật bên ruộng cải cúc